नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वर्दिया


  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया

 • प्रेस-नोट २०७५-४-१६

  मिति २०७५/०२/३१ मा बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा बजार अनुगमनको क्रममा घोराही सिमेन्ट उद्योग दाङबाट उत्पादित सगरमाथा ब्राण्डको OPC  सिमेन्टको नमूना गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा गुणस्तर परीक्षणको लागि पठाइएकोमा गुणस्तर अनुरुप नभएको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुँदा उक्त उद्योगलाई कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत कारवाही गर्नको लागि प्रकृया अगाडी बढाईएको छ । साथै गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर यकीन नभएसम्म सिमेन्टको उत्पादन बिक्री वितरण रोक्का राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गरिएको छ ।

 • संच्याईएको सम्वन्धमा । २०७५-४-१२

  मिति २०७५/०४/११ मा यस कार्यालयबाट जारी भएको प्रेस नोटमा यातायात सम्वन्धी संस्था खारेजी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको हुनु पर्नेमा संस्था खारेजी गरिएको सूचना संप्रेषण भएकोमा सच्याईएको छ । प्रेस नोटमा वाक्यांशको सही संप्रेषण नहुदा पर्न गएको द्धिविधा प्रति कार्यालय क्षमा प्रार्थी छ ।  

 • खारेजी प्रकृया अघि बढाइएका संस्थाहरु २०७५-४-११

  सूचना यस कार्यालयको मिति २०७५/०४/०७ गतेको निर्णय अनुसार तपसिलका समितिहरु मिति २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरी संस्था दर्ता ‌ऐन, २०३४ र ऐ. नियमावली बमोजिम खारेजी प्रकृया अघि बढाउने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ । संस्थाको नाम ठेगाना सि.नं. संस्थाको नाम ठेगाना दर्ता नं. दर्ता मिति १ बर्दिया कृष्णसार यातायात व्यवसायी संघ  गुलरिया २३२   २०५७/१२/१२ २ कुसुम्बादेवी यातायात व्यवसायी समिति सानोश्री ३ १९५ २०५६/१२/२१ ३ टेक्टर व्यवसायी समिति गुलरिया बर्दिया २२८ २०५७/११/१७ ४ ठाकुरबाबा टेक्टर समिति नेउलापुर ५ ४४४ २०६५/३/१ ५ बर्दिया टेक्टर व्यवसायी संघ गुलरिया ४५५ २०६५/६/८ ६ बर्दिया टेक्टर व्यवसायी संघ गुलरिया ५२३ २०६६/९/८…

 • संस्था खारेजी सम्वन्धी ३५ दिने सूचना २०७५-४-११

  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार यस कार्यालयमा गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संघसंस्था, मठमन्दिर,  समिति,  क्लब, बालगृह, पुनर्स्थापना गृह, चर्च आदिले विगतमा दर्ता भई ३ बर्ष अगाडि देखि नविकरण नभएका गैरसरकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा यो सूचना प्रकाशन गरेको मितिले ३५ दिनभित्र संस्थाको पुर्ण विवरण सहित नविकरण गर्न अनिवार्य रुपमा आउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ अन्यथा संस्था खारेजीको प्रकृया अगाडी बढाइने छ । साथै नियमित रुपमा नविकरण भै आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रमा काम काज गरिरहेका संस्थाहरुको हकमा नियमित कामको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा यस कार्यालयमा अनिवार्य पेश गर्नु गराउनुहुन सुचित गरिन्छ ।  

 • विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५-४-८

  विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना   यस कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यातायात व्यवसायीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखि दर्ता भई यस जिल्लामा रहेका यातायात व्यवसायीका संघ संस्थाहरुको दायित्व भित्र पर्न आउने सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार खर्च, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब  कार्यालयमा जडान गरिएको विद्युत, पानी लगायतका महशुल एवम् अन्य अनिवार्य दायित्वको विवरणहरु प्रमाण सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  

 • स्थानमा जान तयारी अवस्था रहन अनुरोध २०७५-३-१८

  हिजो देखि अविरल बर्षाले बबई नदिको बहाब अहिले २.३० बजे सतर्कता तह  ५.८० मीटर पार गरेको हुँदा बबई नदिको तल्लो तटीय क्षेत्र आसपासका समुदायलाई उच्च सतर्कता अपनाउदै सुरक्षित स्थानमा जान तयारी अवस्था रहन अनुरोध छ ।  

 • संस्था दर्ता नविकरण सम्वन्धमा २०७५-२-३१

  माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा "बादल” ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७५/०२/२४ मा बसेको बैठकबाट भएको निर्ण श्री गृह मन्त्रालय(शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा) सिंहदरवारको च.नं. १५४२ मिति २०७५/०२/२५ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आए अनुसार संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्न आउदा ल्याउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने कार्यहरुः   जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भएका गैर सरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनी(Non Profit Distributing Company) हरुको ३(तिन) बर्षसम्मको नविकरणको अवस्था हेरी तत् तत् निकायमा नविकरण भएको नपाईएमा तत् तत् निकायबाट पुन नविकरण गर्न १५(पन्ध्र) दिने सूचना जारी गर्ने र सो समयावधी भित्र नविकरण…

 • राहदानी बनी प्राप्त भएको जानकारी २०७५-२-१०

  २०७५ साल बैशाख २१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा आबेदन गर्नु भएकाहरुको राहादानी (MRP) वनि आइपुगेको छ । राहादानी लिन आउदा स्वयं ब्यक्ति सक्कल नागरिकता र राजस्व बुझाएको रसिद लिइ आउनु होला । धन्यवाद ।

 • निर्वाचन आचार संहिता २०७४-५-२९

  सम्वत २०७४ साल मंसिर महिनामा सम्पन्न हुने प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्नका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ आजैको मिति देखि देहाय बमोजिमका निकाय, व्यक्ति तथा अधिकारीहरुलाई लागु भएको व्यहोरा आयोगको मिति २०७४/०५/१४ को निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ  १.      मिति २०७४/०५/१४ देखि देहाय बमोजिम व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागु हुनेछ । क.   नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, ख.   स्थानीय निकाय/तह, ग.    स्थानीय निकाय/तहका कर्मचारी, घ.    सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, ङ.     सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय…

 • उपभोक्ता हित सम्वन्धमा जि.प्रशा.का.को अनुरोध २०७४-५-२९

  उपभोक्ता हित सम्वन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको अनुरोध ·         नेपालको संबिधानको धारा ४४ (१) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र धारा ४४(२) ले गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । ·         उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जस्ता कानूनहरु बनी लागु भैसकेका छन् । ·         उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १० अनुसार उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्न गराउन हुन अनुरोध गरिएको छ । क.    कमसल उपभोग्य बस्तुको…

 • आ.ब. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति विवरण २०७५-४-२७

  आ.ब. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति विवरण

 • सूचनाको हक सम्बन्धमा कार्यालयसंग सम्वन्धित विवरण २०७५-४-१८

  सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनका लागि जारी गरिएको

 • जनहितमा जारी सूचना २०७५-४-१७

  उपभोक्ताको हक, हित र अधिकार संरक्षण गरि उपभोग्य बस्तु वा सेवाको उत्पादन, विक्रि वितरण गुणस्तरयुक्त गराई नागरिकले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त यस कार्यालयले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिई बेला वेलामा स्थानीय बजार भित्रिने उपभोग्य बस्तुको मुल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर सम्वन्धि निरीक्षण, अनुगमन गर्ने गरेको सबैलाई विदितै छ । यसै क्रममा मिति २०७५/०२/३१ मा बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा बजार अनुगमनको क्रममा घोराही सिमेन्ट उद्योग दाङबाट उत्पादित सगरमाथा ब्राण्डको OPC  सिमेन्टको नमूना, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा यस कार्यालयको च.नं. ४२५२ मिति २०७५/०३/०१ मा गुणस्तर परीक्षणको लागि पठाइएकोमा गुणस्तर अनुरुप नभएको परीक्षण प्रतिवेदन च.नं. ७५ मिति २०७५/०४/१४ को पत्रबाट प्राप्त…

 • २०७५ साल असार महिनाको मासिक प्रगति विवरण --

  २०७५ साल असार महिनाको मासिक प्रगति विवरण

 • जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय २०७५-३-२०

  मिति २०७५-०३-१८ गते बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय

 • प्रेस-नोट २०७५-३-१७

  आम उपभोक्ताहरुको हित संरक्षणको लागि बर्दिया जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरि संकलन गरिएको सून नमूना गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षण गर्दा ८ प्रतिशतसम्म अन्य धातु मिसावट गरि विक्री वितरण गरेको पाइएको हुँदा तपशिल बमोजिमका सून पसलका संचालकहरुलाई कालो बजार तथा केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत पक्राउ गरि कारवाहीको प्रकृया अघि बढाइएको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, कालो बजारी, ठगी नियन्त्रण गरि नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न प्रत्येक हप्ता बजार अनुगमन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउछु ।

 • २०७५ साल जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण २०७५-३-३

  २०७५ साल जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

 • जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय २०७५-२-३०

  मिति २०७५/०२/२९ गते बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयः  निर्णय नं. १ विपद्पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६८ को आठौ अद्यावधिक २०७५ का लागि ९ वटा विषयगत क्षेत्रले तयार पारेको रणनितिक योजनालाई अनुमोदन गरियो । निर्णय नं. २ विगतको सिकाइ, विभिन्न समयमा सामना गरिएको प्रकोप र सिकाइको आधारमा तयार पारिएको विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६८ को आठौ अद्यावधिक २०७५ लाई बैठकमा प्राप्त सुझाव, सल्लाह समावेश गर्ने गरि अनुमोदन गरियो । योजना अनुमोदन भएको  मितिदेखि लागु हुनेछ । निर्णय नं. ३ वाढी पुर्वतयारीको कार्यलाई अझ प्रभावकारी वनाउन सवै सरोकारवालाको सुझाव सहित तयार पारिएको मनसुन पुर्व तयारी योजना २०७५ लाई…

 • २०७५ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण २०७५-२-२

  २०७५ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण

 • राहदानी बनी प्राप्त भएको जानकारी २०७५-२-१

  २०७५ साल बैशाख ५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा आबेदन गर्नु भएकाहरुको राहादानी (MRP) वनि आइपुगेको छ । राहादानी लिन आउदा स्वयं ब्यक्ति सक्कल नागरिकता र राजस्व बुझाएको रसिद लिइ आउनु होला । धन्यवाद ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय