Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
विपद सम्वन्धी बार्षिक घटना विवरण प्रतिवेदन २०७८-७९
मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७९
अपमानजनक नाम राखी जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी विज्ञप्ति
मिति २०७८/०८/०७ गते बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ८५ बर्षकी जेष्ठ नागरिक जमुना जैसीलाई घरमै गई नागरिकता वितरण गरिएको ।
8 महिना अगाडी
08 मङ्सिर
सेवाप्रवाह स्थितिको मुल्याङ्कन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर १४ गते राजापुर नगरपालिका अन्तरगत मानपुरटपरामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर संचालन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर ९, १० र ११ गते बारबर्दिया नगरपालिका अन्तरगत धधवार र शिउनीयामा घुम्ति सेवा शिविर सम्पन्न
2075-08-07
07 मङ्सिर
मानव वेचविखन एवम् लैंङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मंसिर ९ गते देखि २४ गतेसम्म संचालन भै रहेको ।
2075-08-06
06 मङ्सिर
मधुवन नगरपालिकामा घुम्ति सेवा शिविर संचालन
2075-07-30
30 कार्तिक
बन्धु प्रसाद बास्ताेला
बन्धु प्रसाद बास्ताेला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रमेश पाण्डेय
रमेश पाण्डेय

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9858027271

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
मिति २०७८/०८/०७ गते बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ८५ बर्षकी जेष्ठ नागरिक जमुना जैसीलाई घरमै गई नागरिकता वितरण गरिएको ।
8 महिना अगाडी
08 मङ्सिर
सेवाप्रवाह स्थितिको मुल्याङ्कन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर १४ गते राजापुर नगरपालिका अन्तरगत मानपुरटपरामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर संचालन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर ९, १० र ११ गते बारबर्दिया नगरपालिका अन्तरगत धधवार र शिउनीयामा घुम्ति सेवा शिविर सम्पन्न
2075-08-07
07 मङ्सिर
मानव वेचविखन एवम् लैंङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मंसिर ९ गते देखि २४ गतेसम्म संचालन भै रहेको ।
2075-08-06
06 मङ्सिर
मधुवन नगरपालिकामा घुम्ति सेवा शिविर संचालन
2075-07-30
30 कार्तिक

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखाको नागरिक सेेवा वडापत्र

कोठा नं : 16 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट । प्रतिलिपी नागरिकताको लागि रु. १३ को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : निराजन शर्मा / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

राहदानी शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : 17 राहदानीको हकमाः-  राहदानी विभागबाट राहदानी बनी प्राप्त भए पछि । नाबालक परिचय पत्रको हकमाः- प्रमाण पुगेमा सोही दिन । | जिल्लाबाट राहदानीको लागि रु. ५,०००।– ,  हराएको, च्यातिएको, केरमेट भइ पुनः वनाउदा रु. १०,०००।– (तर विपदमा परी नष्ट भएको भए प्रहरी मुचुल्का ल्याएमा रु ५,०००।–) राहदानी बनेर आइसकेपछि व्यक्तिगत त्रुटी भएमा रु. ५०००।- राहदानी बनेको एक बर्षसम्म कार्यालयको तर्फबाट त्रुटी भएः निशुल्क तर एक बर्ष पछि रु. ५०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गितादेवी नेपाल / राहदानी शाखा कोठा नं. १७

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : १९ प्रमाण पुगेमा पेश भएकै दिन | निवेदनमा रु. १०।– को टिकट र मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्दा प्रतिपाना रु. ३ का दरले टिकट लाग्ने । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : विनय के.सी / मुद्दा शाखा कोठा नं. १९

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : ४ प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन | रु. १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जयराम थारु / आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

स्थानीय प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : ७ सबै प्रमाण पुगेमा पेश भएकै दिन । | क)गुनासो वा ठाडो उजुरीः-    रु. १० को टिकट ख) नाम, थर, उमेर आदि फरक परेको सम्वन्धी प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट   ग) परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिशः-    रु. १० को टिकट घ) अन्य व्यहोरा प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट ङ) संस्था दर्ताः-    रु. १० को टिकट र दर्ता शुल्क रु. १०००।- च) संस्था नविकरणः--    रु. १० को टिकट, नविकरण शुल्क रु. ५००।-(बिलम्ब शुल्क नियमानुसार हुने) छ) संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपीः-    रु. १० को टिकट, प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीका लागि रु. ५०।- र विधान प्रतिलिपीका लागि प्रति पानाको रु. १०।- को टिकट । ज) संस्थाको विधान संशोधनः-    रु. १० को टिकट झ) जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतीः-     रु. १० को टिकट ञ) पत्रपत्रिका दर्ताः- -    रु. १० को टिकट, दैनिक रु १,०००।–, अर्ध साप्ताहिक रु ७००।–,  साप्ताहिक रु.   ५००।–, पाक्षिक रु.      ३००।–, मासिक र अन्य  २००।– ट) छापाखाना दर्ताः-      रु. १० को टिकट, दर्ता शुल्क रु. १०००।- ठ)  बादी परिचयपत्रः -   रु. १० को टिकट ड) हातहतियार नामसारी, नविकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणः    रु. १० को टिकट,  नामसारी दस्तुर रु.१०००।–,   हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ बमोजिम २०७८ भाद्र २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित   सि.नं. विवरण इजाजत पत्र दस्तुर (रुपैयामा) नविकरण दस्तुर (रुपैयामा) जिल्लाभर नेपाल भर जिल्लाभर नेपाल भर   पिस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइफल सहित अन्य राइफल प्रत्येकको ५०००।- ६०००।- ३०००।- ४०००।-   टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफल, प्रत्येकको  (१२ बोर) ४०००।- ५०००।- २०००।- ३०००।-   भरुवा बन्दुक प्रत्येकको ३०००।- ३०००।- १५००।- २०००।-   हावादारी बन्दुक प्रत्येकको २०००।- २५००।- १०००।- १५००।-  (विलम्ब शुल्क नियमानुसार) ढ) शान्ति सुरक्षाः    रु. १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गंगाराम अधिकारी / स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : १२ प्रमाण पुगेमा सोही दिन | निःशुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : योगेश योगी / राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा कोठा नं. १२

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : बन्धु प्रसाद बास्ताेला

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-25 18:55:45

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

Powered By: ProActive Developers