Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
मिति २०७८/०८/०७ गते बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ८५ बर्षकी जेष्ठ नागरिक जमुना जैसीलाई घरमै गई नागरिकता वितरण गरिएको ।
2078-08-08
08 मङ्सिर
सेवाप्रवाह स्थितिको मुल्याङ्कन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर १४ गते राजापुर नगरपालिका अन्तरगत मानपुरटपरामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर संचालन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर ९, १० र ११ गते बारबर्दिया नगरपालिका अन्तरगत धधवार र शिउनीयामा घुम्ति सेवा शिविर सम्पन्न
2075-08-07
07 मङ्सिर
मानव वेचविखन एवम् लैंङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मंसिर ९ गते देखि २४ गतेसम्म संचालन भै रहेको ।
2075-08-06
06 मङ्सिर
मधुवन नगरपालिकामा घुम्ति सेवा शिविर संचालन
2075-07-30
30 कार्तिक
रुद्रादेवी शर्मा
रुद्रादेवी शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रोशन कुमार कठायत
रोशन कुमार कठायत

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9858027271

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
मिति २०७८/०८/०७ गते बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ८५ बर्षकी जेष्ठ नागरिक जमुना जैसीलाई घरमै गई नागरिकता वितरण गरिएको ।
2078-08-08
08 मङ्सिर
सेवाप्रवाह स्थितिको मुल्याङ्कन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर १४ गते राजापुर नगरपालिका अन्तरगत मानपुरटपरामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर संचालन
2075-08-13
13 मङ्सिर
मिति २०७५ साल मंसिर ९, १० र ११ गते बारबर्दिया नगरपालिका अन्तरगत धधवार र शिउनीयामा घुम्ति सेवा शिविर सम्पन्न
2075-08-07
07 मङ्सिर
मानव वेचविखन एवम् लैंङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मंसिर ९ गते देखि २४ गतेसम्म संचालन भै रहेको ।
2075-08-06
06 मङ्सिर
मधुवन नगरपालिकामा घुम्ति सेवा शिविर संचालन
2075-07-30
30 कार्तिक
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखाको नागरिक सेेवा वडापत्र

कोठा नं : 16 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट । प्रतिलिपी नागरिकताको लागि रु. १३ को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : महेश कुमार थारु / नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

राहदानी शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : 17 राहदानीको हकमाः-  निवेदकले जैविक विवरण (Bio-matric) को लागि आवेदन फारम भरेर पेश गरेको दिन राहदानी लिनका लागि राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त भएपछि । नाबालक परिचय पत्रको हकमाः- प्रमाण पुगेमा सोही दिन । | राहदानी दस्तुर रु. ५,०००।–  बैंकमा जम्मा गरेको बैंक भौचर र १० बर्ष मुनिका नाबालकको हकमा रु. २५००।- हराएको वा च्यातिएको वा केरमेट भएको वा कुनै किसिमले विग्रेको भए दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : नैनासरा वली / राहदानी शाखा कोठा नं. १७

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : १९ प्रमाण पुगेमा पेश भएकै दिन | निवेदनमा रु. १०।– को टिकट र मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्दा प्रतिपाना रु. ३ का दरले टिकट लाग्ने । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : विनय के.सी / मुद्दा शाखा कोठा नं. १९

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : ४ प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन | रु. १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जयराम थारु / आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

स्थानीय प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : ७ सबै प्रमाण पुगेमा पेश भएकै दिन । | क)गुनासो वा ठाडो उजुरीः-    रु. १० को टिकट ख) नाम, थर, उमेर आदि फरक परेको सम्वन्धी प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट   ग) परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिशः-    रु. १० को टिकट घ) अन्य व्यहोरा प्रमाणितः-    रु. १० को टिकट ङ) संस्था दर्ताः-    रु. १० को टिकट र दर्ता शुल्क रु. १०००।- च) संस्था नविकरणः--    रु. १० को टिकट, नविकरण शुल्क रु. ५००।-(बिलम्ब शुल्क नियमानुसार हुने) छ) संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपीः-    रु. १० को टिकट, प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीका लागि रु. ५०।- र विधान प्रतिलिपीका लागि प्रति पानाको रु. १०।- को टिकट । ज) संस्थाको विधान संशोधनः-    रु. १० को टिकट झ) जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृतीः-     रु. १० को टिकट ञ) पत्रपत्रिका दर्ताः- -    रु. १० को टिकट, दैनिक रु १,०००।–, अर्ध साप्ताहिक रु ७००।–,  साप्ताहिक रु.   ५००।–, पाक्षिक रु.      ३००।–, मासिक र अन्य  २००।– ट) छापाखाना दर्ताः-      रु. १० को टिकट, दर्ता शुल्क रु. १०००।- ठ)  बादी परिचयपत्रः -   रु. १० को टिकट ड) हातहतियार नामसारी, नविकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणः    रु. १० को टिकट,  नामसारी दस्तुर रु.१०००।–,   हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ बमोजिम २०७८ भाद्र २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित   सि.नं. विवरण इजाजत पत्र दस्तुर (रुपैयामा) नविकरण दस्तुर (रुपैयामा) जिल्लाभर नेपाल भर जिल्लाभर नेपाल भर   पिस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइफल सहित अन्य राइफल प्रत्येकको ५०००।- ६०००।- ३०००।- ४०००।-   टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफल, प्रत्येकको  (१२ बोर) ४०००।- ५०००।- २०००।- ३०००।-   भरुवा बन्दुक प्रत्येकको ३०००।- ३०००।- १५००।- २०००।-   हावादारी बन्दुक प्रत्येकको २०००।- २५००।- १०००।- १५००।-  (विलम्ब शुल्क नियमानुसार) ढ) शान्ति सुरक्षाः    रु. १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुनिल दत्त / स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखाको नागरिक सेवा वडापत्र

कोठा नं : १२ प्रमाण पुगेमा सोही दिन | निःशुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : करुणा न्यौपाने / राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा कोठा नं. १२

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-02-30 12:13:22

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

Powered By: ProActive Developers