Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) 2075-07-29

    


Per Page :
Loading सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) ...
मिति सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-12-30 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2 महिना अगाडी
2080-09-29 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

5 महिना अगाडी
2080-06-30 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

7 महिना अगाडी
2080-03-31 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

11 महिना अगाडी
2080-01-03 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2080-01-03
2079-09-30 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2079-09-30
2079-07-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

2079-07-14
2079-04-02 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2079-04-02
2079-01-07 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७८/७९ को तस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2079-01-07
2078-10-09 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2078-10-09
Loading सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) ...
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-02-30 12:13:22

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

Powered By: ProActive Developers