Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

सिसि टिभि जडान गरेकाहरुको विवरण


मिति सिसि टिभि जडान गरेकाहरुको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-10-11 सिसि टिभि जडान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी पठाएकाहरुको विवरण
2 महिना अगाडी