Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

आपत्कालिन कार्य योजना


मिति आपत्कालिन कार्य योजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-03-11 मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७
3 महिना अगाडी
2076-05-11 Monsoon_response_Plan_2076_Bardiya
2076-05-11