Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको विवरण


मिति जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-12-08 जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नं.
29 दिन अगाडी