Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण


मिति कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-10-03 प्रजिअ र प्रअ बालकृष्ण अधिकारी बीच भएको कार्यसम्झौताको प्रगति विवरण
2076-10-03