Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली 2080-09-08

यस जिल्लामा कार्यरत प्र.जि.अ. र कार्यकाल 

क्र.सं.

नामथर

पद

मिति देखि

मिति सम्म

 १

 श्री लोकेन्द्र राज शर्मा

 प्र.जि.अ.

 -

 -

 २

 श्री प्रेम वहादुर सिंह

 प्र.जि.अ.

 -

 -

 ३

 श्री राम प्रसाद अरुण

 का.मु. प्र.जि.अ.

 २०२६/७/१

 २०२६/८/२६

 ४

 श्री मनमोहन झा

 प्र.जि.अ.

 २०२६/८/२०

 २०२९/५/२६

 ५

 श्री खगेन्द्र प्रसाद पौडेल

 का.मु. प्र.जि.अ.

 २०२९/५/२९

 २०२९/१०/३

 ६

 श्री मुकुन्द प्रसाद उपाध्याय

प्र.जि.अ.

२०२९/१०/२

२०३२/२/२७

 ७

 श्री माधव दास श्रेष्ठ

 प्र.जि.अ.

 २०३२/३/२९

 २०३५/३/२३

 ८

 श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी

 प्र.जि.अ.

२०३५/४/१९ 

२०३६/६/२८

 ९

 श्री वागेश्वरी दत्त चटौत

 प्र.जि.अ.

 २०३६/७/१४

 २०३७/८/२

 १०

 श्री शरद कुमार भट्टराई

 प्र.जि.अ.

 २०३७/८/१८

 २०३९/६/५

 ११

 श्री चन्द्र प्रसाद पाण्डे

 प्र.जि.अ.

 २०३९/७/१५

 २०४०/१२/२१

 १२

 श्री इश्वर नारायण पाण्डे

 प्र.जि.अ.

 २०४१/५/१७

 २०४२/७/२२

 १३

 श्री मञ्जुल कुमार सिंह याकथुम्वा

 प्र.जि.अ.

 २०४२/१२/७

 २०४५/१/२१

 १४

 श्री देवेन्द्र वहादुर सिंह

 प्र.जि.अ.

 २०४५/२/४

 २०४६/१२/३१

 १५

 श्री विन्देश्वर प्रसाद सिह

 प्र.जि.अ.

 २०४७/१/९

 २०४७/१/३०

 १६

 श्री रामेश्वर प्रसाद देवकोटा

 प्र.जि.अ.

 २०४७/२/२५

 २०४८/७/२५

 १७

 श्री भोला सिलवाल

 प्र.जि.अ.

 २०४८/८/९

 २०४८/९/२७

 १८

 श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

 प्र.जि.अ.

  २०४९/१/१

 २०५१/११/७

 १९

 श्री हेमराज सापकोटा

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५१/११/१४

 २०५२/६/१३

 २०

 श्री शालीग्राम सापकोटा

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५२/६/१५

 २०५३/७

 २१

 श्री आत्माराम पाण्डे

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५३/१०/२०

 २०५३/११/८

 २२

 श्री अब्दुल रइस खाँ

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५३/११/९

 २०५३/१२/३

 २३

 श्री हिरामणी भण्डारी

 प्र.जि.अ.

 २०५३/१२/४

 २०५३/१२/८

 २४

श्री अव्दुल रइस खाँ

 का.मु.प्र.जि.अ.

२०५३/१२/९

 २०५३/१२/

 २५

 श्री शशि शेखर श्रेष्ठ

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५४/१/१

 २०५४ मार्ग

 २६

 श्री मोद राज डोटेल

का.मु.प्र.जि.अ 

 २०५४/९/२८

 २०५५/६/६

 २७

श्री उमेश प्रसाद मैनाली 

 प्र.जि.अ.

 २०५५/६/९

 २०५६/८/१०

२८

 श्री खोम राज नेपाल

  प्र.जि.अ.

 २०५६/९/८

 २०५७/४/१

२९

 श्री डिल्ली राज जोशी

 प्र.जि.अ.

 २०५७/४/१६

 २०५८/११/२८

३०

 श्री लक्ष्मी शरण घिमिरे

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५८/१२/२८

 २०५९/१/३

 ३१

 श्री क्षेत्र वहादुर भण्डारी

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५९/१/३

 २०५९/१/२३

 ३२

श्री धर्मराज ढुंगाना 

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०५९/२/२

 २०५९/७/२७

 ३३

 श्री आनन्द राज पोख्रेल

प्र.जि.अ.

 २०५९/८/११

 २०५९/१२/२६

 ३४

 श्री रत्न काजी वज्राचार्या

 का.मु.प्र.जि.अ.

 २०६०/१/४

 २०६०/३/३१

 ३५

 श्री माथुर प्रसाद यादव

 नि.प्र.जि.अ.

 २०६०/४/२६

 २०६०/१०/१७

 ३६

 श्री शुशिल जंग वहादुर

 प्र.जि.अ.

 २०६०/१०/१८

 २०६०/१०/१९

 ३७

 श्री नरेन्द्र दाहाल

 प्र.जि.अ.

 २०६०/१०/२०

 २०६२/१/२३

 ३८

 श्री विमल प्रसाद ढकाल

 प्र.जि.अ.

 २०६२/२/५

 २०६३/३/३०

 ३९

 श्री शिव प्रसाद नेपाल

 प्र.जि.अ.

 २०६३/४/४

 २०६५/७/७

 ४०

 श्री वेद वहादुर कार्की

 प्र.जि.अ.

 २०६५/७/२२

 २०६६/६/२

 ४१

 श्री वेणी माधव ज्ञवाली

 प्र.जि.अ.

 २०६६/६/७

 २०६७/९/१३

 ४२

 श्री रामकृष्ण सुवेदी

 प्र.जि.अ.

२०६७/९/१८ 

 २०६८/१०/११

 ४३

 श्री यज्ञ राज वोहरा

 प्र.जि.अ.

 २०६८/१०/२७

 २०६९/६/९

 ४४

 डा. मान बहादुर बीके

 प्र.जि.अ.

 २०६९/६/२८

 २०७१/२/७

४५

श्री तेज प्रसाद पौडेल

प्र.जि.अ.

२०७१/२/८

२०७१/८/३

४६

श्री नरहरि बराल

प्र.जि.अ.

२०७१/८/११

२०७१/१२/८

४७

श्री विनोदवहादुर कुवर

प्र.जि.अ.

२०७१/१२/९

२०७२/९/१२

४८

श्री श्रीनाथ पौडेल

नि.प्र.जि.अ.

२०७२/९/१३

२०७२/१०/२

४९

श्री बिष्णुबहादुर थापा

प्र.जि.अ.

२०७२/१०/०३

२०७४/०५/११

५०

श्री नारायण प्रसाद भट्टराई

प्र.जि.अ.

२०७४/०५/१२

२०७५/०१/१६

५१

श्री रामबहादुर कुरुम्बाङ

प्र.जि.अ.

२०७५/०१/१९

२०७६/०७/०८

५२

श्री प्रेमलाल लामिछाने

प्र.जि.अ.

२०७६/०७/१३

२०७७/०२/२०

५३

श्री लीलाधर अधिकारी

प्र.जि.अ.

२०७७/०२/२२

२०७७/११/१८

५४

श्री सन्त बहादुर सुनार

प्र.जि.अ.

२०७७/११/१९

२०७८/१२/१८

५५

श्री बन्धु प्रसाद बास्तोला

प्र.जि.अ.

२०७८/१२/१८

२०७९/११/१९

५६

श्री नारायण प्रसाद रिसाल

प्र.जि.अ.

२०७९/११/२५

२०८०/०९/०३

५७

श्री वेद प्रसाद खरेल

प्र.जि.अ.

२०८०/०९/०८

हालसम्म

 

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-02-15 21:37:19

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

Powered By: ProActive Developers