Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858037777
ram.kurumbang@nepal.gov.np
2 अर्जुन सुवेदी अर्जुन सुवेदी प्रशासकीय अधिकृत गुलरिया नगरपालिका 5, वर्दिया 9858027271
Arjun.subedi@nepal.gov.np
3 ओमकार शाह ओमकार शाह प्रशासकीय अधिकृत 9858025095
omkaarshah@gmail.com
4 बालकृष्ण अधिकारी बालकृष्ण अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत भरतपुर-५, चितवन 9858077276
bkadhikari@nepal.gov.np
5 देवीप्रसाद पौडेल देवीप्रसाद पौडेल नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848132355
deviprasadpaudel@gmail.com
6 विनय के.सी विनय के.सी नायब सुब्बा मुद्दा शाखा कोठा नं. १२ 9848023337
binayakc@gmail.com
7 सर्जनबहादुर शाही सर्जनबहादुर शाही लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४ 9858073999
sarjan.shahi@nepal.gov.np
8 विजयकुमार मल्ल विजयकुमार मल्ल कम्प्यूटर अपरेटर बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ३, बर्दिया ।बढैयाताल गाउँपालिका 3, वर्दिया कम्प्यूटर शाखा कोठा नं. ६ 9858055558
bijaya204083@gmail.com
9 गंगाराम अधिकारी गंगाराम अधिकारी कम्प्यूटर अपरेटर स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9868006757
ganga.adhikari@nepal.gov.np
10 लिलमान बुढा लिलमान बुढा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848113067
lilmanbudha@gmail.com
11 राजकुमार झा राजकुमार झा खरिदार स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9848200787
rajkumarjha49@gmail.com
12 गितादेवी नेपाल गितादेवी नेपाल खरिदार राहदानी शाखा कोठा नं. १७ 9849320687
gitadevinepal@gmail.com
13 टिकाराम अधिकारी खरिदार राहदानी शाखा कोठा नं. १७ 9844880112
14 शोभाराम थारु शोभाराम थारु खरिदार बारबर्दिया नगरपालिका 6, वर्दिया नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9849888361
shobharamtharu1@gmail.com
15 माधवी अधिकारी खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9860312546
16 कृष्णप्रसाद पौडेल कृष्णप्रसाद पौडेल हलुका सवारी चालक स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9848135178
krishnaprasadpaudel@gmail.com
17 तिर्थराज रिजाल तिर्थराज रिजाल हलुका सवारी चालक स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9858320595
tirtharijal@gmail.com
18 सुन्दरलाल चौधरी सुन्दरलाल चौधरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848130139
sundarlalchaudhary@gmail.com
19 नारायणप्रसाद थारु नारायणप्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४ 9848217900
narayanprasadtharu@gmail.com
20 रुद्रप्रसाद खनाल रुद्रप्रसाद खनाल कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9844804783
rudraprasadkhanal@gmail.com
21 गोमताकुमारी गिरी गोमताकुमारी गिरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848046208
gomatakumarigiri@gmail.com
22 बिमला विश्वकर्मा बिमला विश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9869968511
bimalabishwakarma@gmail.com
23 श्यामप्रसाद थारु श्यामप्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9863150989
shyamprasadtharu@gmail.com
24 रुपन ज्ञवाली रुपन ज्ञवाली सूचना व्यवस्थापन अधिकृत जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र(DEOC) कोठा नं. १० 9858023900
bardiyadeoc@gmail.com