Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

विजयकुमार मल्ल


विजयकुमार मल्ल


विजयकुमार मल्ल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्प्यूटर शाखा कोठा नं. ६
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bijaya204083@gmail.comm
सम्पर्क 9858055558
ठेगाना बढैयाताल गाउँपालिका वडा न‌‍ ३ बर्दियाबढैयाताल गाउँपालिका 3, वर्दिया
बहाल मिति २०७० भाद्र ३१