Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

कम्प्यूटर शाखा कोठा नं. ६

कोठा नं class="np"६
इमेल bardiya@gmail.com
सम्पर्क नं

कम्प्यूटर अपरेटर विजयकुमार मल्ल मोबाइल नं. 9858055558