Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सन्त बहादुर सुनार सन्त बहादुर सुनार प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858037777
daobardiya@gmail.com
2 माधव प्रसाद शर्मा माधव प्रसाद शर्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858027271
mps.11ghimire@gmail.com
3 ऒम प्रकाश देवकोटा ऒम प्रकाश देवकोटा प्रशासकीय अधिकृत 9858025095
omprakashram.opd@gmail.com
4 नारायणप्रसाद ढकाल नारायणप्रसाद ढकाल प्रशासकीय अधिकृत 9858030132
naran.naan@gmail.com
5 देवीप्रसाद पौडेल देवीप्रसाद पौडेल नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9848132355
deviprasadpaudel@gmail.com
6 विनय के.सी विनय के.सी नायब सुब्बा मुद्दा शाखा कोठा नं. १९ 9848023337
binayakc@gmail.com
7 बिमला भण्डारी बिमला भण्डारी नायब सुब्बा राहदानी शाखा कोठा नं. १७ 9868076964
8 आनन्द सि‌ह आनन्द सि‌ह नायब सुब्बा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9868906072
9 सर्जनबहादुर शाही सर्जनबहादुर शाही लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४ 9858073999
sarjan.shahi@nepal.gov.np
10 विजयकुमार मल्ल विजयकुमार मल्ल कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा कोठा नं. ६ 9858055558
bijaya204083@gmail.comm
11 गंगाराम अधिकारी गंगाराम अधिकारी कम्प्यूटर अपरेटर स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9868006757
ganga.adhikari@nepal.gov.np
12 लिलमान बुढा लिलमान बुढा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848113067
lilmanbudha@gmail.com
13 राजकुमार झा राजकुमार झा खरिदार मुद्दा शाखा कोठा नं. १९ 9848200787
rajkumarjha49@gmail.com
14 गितादेवी नेपाल गितादेवी नेपाल खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9849320687
gitainepal87@gmail.com
15 पुर्णबहादुर रावत पुर्णबहादुर रावत खरिदार राहदानी शाखा कोठा नं. १७ 9868072647
purnabahadurrawat055@gmail.com
16 शोभाराम थारु शोभाराम थारु खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9849888361
shobharamtharu1@gmail.com
17 माधवी अधिकारी माधवी अधिकारी खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9860312546
18 कृष्णप्रसाद पौडेल कृष्णप्रसाद पौडेल हलुका सवारी चालक स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9848135178
krishnaprasadpaudel@gmail.com
19 तिर्थराज रिजाल तिर्थराज रिजाल हलुका सवारी चालक स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9858320595
tirtharijal@gmail.com
20 नारायणप्रसाद थारु नारायणप्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४ 9848217900
narayanprasadtharu@gmail.com
21 रुद्रप्रसाद खनाल रुद्रप्रसाद खनाल कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9844804783
rudraprasadkhanal@gmail.com
22 गोमताकुमारी गिरी गोमताकुमारी गिरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9848046208
gomatakumarigiri@gmail.com
23 बिमला विश्वकर्मा बिमला विश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६ 9869968511
bimalabishwakarma@gmail.com
24 श्यामप्रसाद थारु श्यामप्रसाद थारु कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा कोठा नं. १७ 9863150989
shyamprasadtharu@gmail.com
25 गौरीलाल बुढाथोकी गौरीलाल बुढाथोकी सूचना व्यवस्थापन अधिकृत जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र(DEOC) कोठा नं. १० 9858027551
gauribc@gmail.com
26 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७ 9858037777
daobardiya@moha.gov.np