Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

विनय के.सी


विनय के.सी


विनय के.सी
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा कोठा नं. १९
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल binayakc@gmail.com
सम्पर्क 9848023337
बहाल मिति २०७५ मंसिर ६