Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

मुद्दा शाखा कोठा नं. १९

कोठा नं class="np"१९
इमेल bardiya@gmail.com
सम्पर्क नं

ना.सु. डिल्लीचन्द्र पौडेल मोबाईल नं. 9848373500

ना.सु. विनय के.सी. मोबाइल नं. 9848023337


प्रमुख सेवाहरु

क. जुवा
ख. दुषित खाद्य सम्बन्धी
ग. कालो वजारी सम्बन्धी
घ. सार्वजनिक सम्बन्धी
ङ. क्षतिपूर्ति सम्बन्धीकर्मचारी विवरण