Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)


मिति सूचना अधिकारीको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-07-03 जिल्लास्थित सूचना अधिकारीहरुको नामावली र सम्पर्क नं.
6 महिना अगाडी