Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

लिलमान बुढा


लिलमान बुढा


लिलमान बुढा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल lilmanbudha@gmail.com
सम्पर्क 9848113067
बहाल मिति २०७५ कार्तिक २५