Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

गंगाराम अधिकारी


गंगाराम अधिकारी


गंगाराम अधिकारी
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ganga.adhikari@nepal.gov.np
सम्पर्क 9868006757
बहाल मिति २०७५ कार्तिक २५