Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०५/३० गते ४ बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट

14 दिन अगाडी

2077-05-30


बर्दियामा मिति २०७७/०५/३० गते ४ बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः २४४ (पुरुष १७० र महिला ७४) जना

आज Isolation माः १७५ (पुरुष ८२ र महिला ९३) जना

जम्मा PCR गरिएकोः १०७६० जना (आज PCR: ४६ )

जम्मा मृत्यूः १ जना

आजको नतिजाः १ पोजेटिभ(महिला)

जम्मा PCR Positive: ५१६ (पुरुष ३५७ र महिला १५९) जना

नतिजा आउन बाँकीः २९४ जना

जम्मा रिकभरः ३४० (पुरुष २७४ र महिला ६६) जना