Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०६/१४ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

26 दिन अगाडी

2077-06-14


बर्दियामा मिति २०७७/०६/१४ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः ८२ (पुरुष ६५ र महिला १७) जना

आज Isolation माः १६० (पुरुष १२० र महिला ४०) जना

जम्मा PCR गरिएकोः ११६०३ जना (आज PCR: १०९)

जम्मा मृत्यूः ५ जना पुरुष

आजको नतिजाः ३ जना पुरुष

जम्मा PCR Positive: ६७८ (पुरुष ४८२ र महिला १९६) जना

नतिजा आउन बाँकीः १०६ जना

जम्मा रिकभरः ४८५ (पुरुष ३४४ र महिला १४१) जना