Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०६/१३ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

27 दिन अगाडी

2077-06-13


बर्दियामा मिति २०७७/०६/१३ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः १०७ (पुरुष ८८ र महिला १९) जना

आज Isolation माः १६३ (पुरुष १२३ र महिला ४०) जना

जम्मा PCR गरिएकोः ११४९४ जना (आज PCR: )

जम्मा मृत्यूः ५ जना पुरुष

आजको नतिजाः ९ जना (पुरुष ६ र महिला ३) जना

जम्मा PCR Positive: ६७४ (पुरुष ४७८ र महिला १९६) जना

नतिजा आउन बाँकीः ५० जना

जम्मा रिकभरः ४७९ (पुरुष ३३८ र महिला १४१) जना