Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०६/१२ गते ४.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

28 दिन अगाडी

2077-06-12


बर्दियामा मिति २०७७/०६/१२ गते ४.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः १२२ (पुरुष १०५ र महिला १७) जना

आज Isolation माः १३६ (पुरुष ९९ र महिला ३७) जना

जम्मा PCR गरिएकोः ११४९४ जना (आज PCR: ७२ )

जम्मा मृत्यूः ५ जना पुरुष

आजको नतिजाः १९ जना (पुरुष १८ र महिला १) जना

जम्मा PCR Positive: ६६५ (पुरुष ४७२ र महिला १९३) जना

अन्य जिल्लामा गएकोः ३१ (पुरुष १६ र महिला १५) जना

अन्य जिल्लाबाट आएकोः ९ (पुरुष ६ र महिला ३) जना

नतिजा आउन बाँकीः १८३ जना

जम्मा रिकभरः ४७८ (पुरुष ३३८ र महिला १४०) जना