Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०६/१० गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

1 महिना अगाडी

2077-06-10


औषधी उपचारका क्रममा बाहिरी जिल्लामा गई स्वाब परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकालाई साविकमा बर्दिया जिल्ला ठेगाना भएका कारण बर्दियाबाट रिपोटिङ्ग गरिदै आएकोमा अव देखि जुन जिल्लामा स्बाव संकलन गरी वा चेकजाँच गरी पोजेटिभ देखिन्छ सोही जिल्लाले नै रिपोजिङ्ग गर्नुपर्ने भएकाले आजको विवरणमा हिजोको भन्दा केही फरक देखिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।) धन्यबाद ।

 

बर्दियामा मिति २०७७/०६/१० गते ३ बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः १३० (पुरुष १०९ र महिला २१) जना

आज Isolation माः १७१ (पुरुष ११६ र महिला ५५) जना

जम्मा PCR गरिएकोः ११२८३ जना (आज PCR: ० )

जम्मा मृत्यूः ४ जना पुरुष

आजको नतिजाः ३ (पुरुष २ र महिला १) जना

जम्मा PCR Positive: ६२० (पुरुष ४३३ र महिला १८७) जना

प्रेषण गरिएकाः २८ (पुरुष १३ र महिला १५) जना

नतिजा आउन बाँकीः १६१ जना

जम्मा रिकभरः ४२० (पुरुष ३०३ र महिला ११७) जना