Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०५/२८ गते ४.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

16 दिन अगाडी

2077-05-28


बर्दियामा मिति २०७७/०५/२८ गते ४.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः २१८ (पुरुष १५५ र महिला ६३) जना

आज Isolation माः १७९ (पुरुष ८५ र महिला ९४) जना

जम्मा PCR गरिएकोः १०६२३ जना (आज PCR: १५८ )

जम्मा मृत्यूः १ जना

आजको नतिजाः ६१ पोजेटिभ (२५ महिला ३६ पुरुष)

जम्मा PCR Positive: ५१५ (पुरुष ३५७ र महिला १५८) जना

नतिजा आउन बाँकीः २०६ जना

जम्मा रिकभरः ३३५ (पुरुष २७१ र महिला ६४) जना