Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दियामा आज मिति २०७७/०५/२७ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

17 दिन अगाडी

2077-05-27


बर्दियामा मिति २०७७/०५/२७ गते ३.३० बजेसम्मको कोभिड-१९ सम्वन्धी अपडेट;

आज क्वारेन्टीनमाः २१४ (पुरुष १५२ र महिला ६२) जना

आज Isolation माः १२१ (पुरुष ५१ र महिला ७०) जना

जम्मा PCR गरिएकोः १०४६५ जना (आज PCR: २२ )

जम्मा मृत्यूः १ जना

आजको नतिजाः १४ पोजेटिभ (१० महिला ४ पुरुष)

जम्मा PCR Positive: ४५४ (पुरुष ३२१ र महिला १३३) जना

नतिजा आउन बाँकीः ३५० जना

जम्मा रिकभरः ३३२ (पुरुष २६९ र महिला ६३) जना