Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र(DEOC) कोठा नं. १०

कोठा नं class="np"10
इमेल bardiyadeoc@gmail.com
सम्पर्क नं

विपद फोकल पर्सन अर्जुन सुवेदी मोबाइल नं. ९८५८०२७२७१
आई.एम.ओ. अफिसर रुपन ज्ञवाली मोबाइल नं. ९८५८०२३९००
भिमबहादुर रावत मोबाइल नं. ९८५७८९०६९९


प्रमुख सेवाहरु

विपद सम्वन्धी कार्यकर्मचारी विवरण