Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ४

कोठा नं class="np"४
इमेल daobardiya@gmail.com
सम्पर्क नं

लेखापाल सर्जनबहादुर शाही मोबाईल नं.  ९८५८०७३९९९


प्रमुख सेवाहरु

(क) क्षतिपूर्ति रकम वितरण
(ख) दैवी प्रकोप सहायता वितरण
​(ग) राजश्व लिने 


अन्य जानकारी

आर्थिक कारोबारकर्मचारी विवरण