Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र

Bardiya_New_Map_DPRP_2017.jpg
बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र
बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र