Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

मितिः २०७६/१२/०२ गते नेपाल-भारत जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त बैठक बर्दियाको ठाकुरद्धारा स्थित बबई रिसोर्टमा