Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

27 दिन अगाडी

2078-01-02


रातोले लेखिएकोमा मात्र आफ्नो विवरणहरु अध्यावधिक गरी राख्नुहोला । कालो कलमले लेखेको नचलाउनुहोला । निलो कलर लगाएको प्रिन्ट गर्दा डिलिट गर्नुहोला । जेष्ठ नागरिकको हकमा उमेर मात्र सच्याउन सकिने ।

Attached Files