Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

आवश्यकता अनुसार निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि उपलव्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत सशस्त्र द्धन्दका घाइते, अपाङ्ग, अशक्तहरुको औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६