Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure)

    


मिति सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम २०७६ श्रावण देखि आश्विन मसान्तसम्म प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2076-07-14
2076-04-13 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2076-04-13
2076-01-20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2076-01-20
2075-10-08 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2075-10-08
2075-10-06 मिति २०७५/१०/०६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त मा. कृष्णहरी बाँस्कोटाज्यूबाट प्रस्तुत भएको एक दिने सुशासन तथा सूचनाको हक बिषयक अन्तरक्रियात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमको प्रस्तुतीहरु
2075-10-06

(2 more files)