Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

शोभाराम थारु


शोभाराम थारु


शोभाराम थारु
खरिदार

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६
पद खरिदार
इमेल shobharamtharu1@gmail.com
सम्पर्क 9849888361
ठेगाना बारबर्दिया नगरपालिका 6, वर्दिया
बहाल मिति २०७६ श्रावण ३०