Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

  • रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग


रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ram.kurumbang@nepal.gov.np
सम्पर्क 9858037777
बहाल मिति २०१८ पुष ११