Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

राजकुमार झा


राजकुमार झा


राजकुमार झा
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा कोठा नं. १९
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल rajkumarjha49@gmail.com
सम्पर्क 9848200787
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७