Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नारायणप्रसाद ढकाल

  • नारायणप्रसाद ढकाल

नारायणप्रसाद ढकाल


नारायणप्रसाद ढकाल
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल naran.naan@gmail.com
सम्पर्क 9858030132
ठेगाना बारबर्दिया नगरपालिका वर्दिया
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन २३