Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

माधवी अधिकारी


माधवी अधिकारी


माधवी अधिकारी
खरिदार

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9860312546
बहाल मिति २०७६ भाद्र १३