Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

कृष्णप्रसाद पौडेल


कृष्णप्रसाद पौडेल


कृष्णप्रसाद पौडेल
हलुका सवारी चालक

शाखा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७
पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल krishnaprasadpaudel@gmail.com
सम्पर्क 9848135178
बहाल मिति २०७५ कार्तिक २५