Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

शाखा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७
इमेल daobardiya@moha.gov.np
सम्पर्क 9858037777
बहाल मिति २०७५ जेष्ठ ३०