Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

देवीप्रसाद पौडेल


देवीप्रसाद पौडेल


देवीप्रसाद पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ७
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल deviprasadpaudel@gmail.com
सम्पर्क 9848132355
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७