Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

बिमला भण्डारी


बिमला भण्डारी


बिमला भण्डारी
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा कोठा नं. १७
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9868076964
ठेगाना बढैयाताल गाउँपालिका 1, वर्दिया
बहाल मिति २०७७ श्रावण २२