Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

अर्जुन सुवेदी

  • अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी


अर्जुन सुवेदी
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल Arjun.subedi@nepal.gov.np
सम्पर्क 9858027271
ठेगाना गुलरिया नगरपालिका 5, वर्दिया
कार्य अवधि २०७३ बैशाख १४ - २०७६ माघ १९