Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

आनन्द सि‌ह


आनन्द सि‌ह


आनन्द सि‌ह
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा नं. १६
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9868906072
बहाल मिति २०७७ कार्तिक २०