Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

यस कार्यालय स.क.अ. पुर्णा सापकोटा र मनरुप नेपालीको विदाईको झलक

67224466_2370086869734914_285741412538908672_o.jpg
यस कार्यालय स.क.अ. पुर्णा सापकोटाको विदाईको झलक