Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

मिति २०७७/११/१६ गते नायब सुब्बा श्री सनत कुमार तिवारीको बिदाई कार्यक्रम

156128248_3703172699759500_1713958784394689997_n.jpg
मिति २०७७/११/१६ गते नायब सुब्बा श्री सनत कुमार तिवारीको बिदाई कार्यक्रम