Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

मिति २०७७/०५/१५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन कार्य शुरु भएको

20200922_140622.jpg
मिति २०७७/०५/१५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन कार्य शुरु भएको