Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल)

इन्ट्रिगेटी आइडल २०१८ बाट सम्मानीत हुदै प्र.जि.अ. रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

48059082_1229383547211062_7437193579098800128_n(1).jpg
इन्ट्रिगेटी आइडल २०१८ बाट सम्मानीत हुदै प्र.जि.अ. रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग