Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure)


     सूचना अधिकारीः-

नामथरः         अर्जुन सुवेदी
पदः              प्रशासकीय अधिकृत
मोवाइल नं.    ९८५८०२७२७१


मिति सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रकाशित विवरण (ProActive Disclosure) विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-04-13 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2 महिना अगाडी
2076-01-20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
5 महिना अगाडी
2075-10-08 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
9 महिना अगाडी
2075-10-06 मिति २०७५/१०/०६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त मा. कृष्णहरी बाँस्कोटाज्यूबाट प्रस्तुत भएको एक दिने सुशासन तथा सूचनाको हक बिषयक अन्तरक्रियात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमको प्रस्तुतीहरु
9 महिना अगाडी

(2 more files)
2075-08-03 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियासंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
11 महिना अगाडी