Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरणमिति गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-12 जिल्लास्थित गुनासो सुन्ने अधिकारीहरुको नामावली र सम्पर्क नं.
1 महिना अगाडी