Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आपत्कालिन कार्य योजनामिति आपत्कालिन कार्य योजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-11 Monsoon_response_Plan_2076_Bardiya
1 महिना अगाडी