Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

  • रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग


रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ram.kurumbang@nepal.gov.np
सम्पर्क 9858037777
बहाल मिति २०१८ पुष ११